modulaarne veebikodu tulevikku vaatavale energeetikaettevõttele

MÄRKSÕNAD

HTML, TWIG, SCSS, Typescript, PHP, WordPress CMS

tiim

Oliver Oberg (Kaks ooddisain, project owner
Sander Orav front-end
Lauri Rannu front-end
Ardo Aednik front-end
Pärt Erikson back-end
Juhan Valge back-end
Raiko Raidma back-end
Jan Grossmann projektijuht

Külasta veebilehte

Taustainfo

Viru Keemia Grupp on Eesti suurtööstusettevõte, mis on maailma suurim põlevkiviõli tootja, kuid tegeleb lisaks veel ka põlevkivi kaevandamise, soojus- ja elektrienergia koostootmise ning peenkeemia toodete valmistamise ja turustamisega.

Kuna tegemist on kliendiga, kelle traditsiooniline ettevõtlusala muutub tänapäeva tormiliselt arenevas maailmas järjest ahtamaks ning kelle üks edu aluseid on pidev areng, innovaatilisus ning avatus, siis oli ka vaja, et nende uus veebileht kajastaks samu väärtuseid.

 

Väljakutse

Koostöös disainer Oliver Obergiga lõime kaasaegse ning funktsionaalse keskkonna, mis näeb suurepärane välja nii taskuseadmetel kui ka suurtel monitoridel. Erinevalt klassikalisest lahendusviisist, kus igale ekraanisuurusele tehakse eraldi kujundus, lähenesime probleemile seekord veidi teistmoodi. Kasutades laiuse suhtes paindlikku raamistikku, saime desktopi vaateid võrdlemisi vähese vaevaga mobiilile kohendada kasutades disaineri poolt ette antud üldiseid juhiseid.

Kliendi jaoks oli  väga oluline, et neil oleks võimalikult lihtne koostada struktuurilt keerukaid ning kindlat kujunduskeelt järgivaid sisulehti. See nõue tekitas koos disaini omapäradega meile põneva väljakutse, kuna  suure hulga koos toimivate moodulite loomine on, tuleb välja, päris keeruline. Tuues paralleeli, saaks siin võrrelda igat moodulit lego klotsiga, kus klient saab luua erinevate tükkide abil erinevaid veebilehe vaateid täpselt nii, nagu tema õigeks peab.

Lisaks tõime VKG vanast veebist üle uudiste arhiivi ning galeriide struktuuri. Samuti on nüüd igal töötajal võimalus veebivormi kaudu teavitada esinevatest ohuolukordadest ning vormi sisestus edastab informatsiooni ka automaatselt nende süsteemi.

VKG avaldab igal aastal kontsernis toimuva kokkuvõtva aastaraamatu ja säästva arengu aruande, mõlemat oleme loonud interaktiivse veebilehe kujul ka alates 2014 aastast. Nüüd on võimalik nendega ka kodulehe vahendusel tutvuda.

mida õppisime

Saime harjutada modulaarse lahendusega ning keerulise disainikeelega mahuka veebilehe ehitamist. Selle tulemusena saab administraator ise halduses vastavalt sisule otsustada millistest lego juppidest üks leht koosnema peaks.

Veebi on võimalik ehitada erinevatele ekraanisuurustele ilma, et disainis oleks kõik üksipulgi välja joonistatud. Piisab üldistest suunistest ja loogikast, mida arendaja saab rakendada.

Veebilehel, millel on disainis juba esialgne sisu olemas, on võimalik paremini märgata erijuhte, millega arenduses arvestama peab. See on tublisti mugavam võrreldes töödega, mis on tehtud base case scenario-le, näiteks näidissisu “lorem ipsum” kujul.